Handreiking resultaatbekostiging

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
Manier van sturen op resultaten in sociaal domein

Resultaatbekostiging is een relatief nieuw begrip in het sociaal domein. In de veelheid van ontwikkelingen rond het inkoopbeleid wordt het steeds belangrijker. Als een manier waarop gemeenten hun opdrachtgeverschap in het sociaal domein kunnen realiseren. Resultaatbekostiging wordt door gemeenten gezien als een manier om meer te sturen op kwaliteit, regie te houden over te behalen resultaten, innovatie te stimuleren en de kosten te beheersen.

Deze handreiking heeft drie doelen:
•verduidelijken wat het begrip resultaatsturing inhoudt;
•toelichten van de belangrijkste aandachtspunten;
•aangeven wat vanuit cliëntenperspectief van belang is.
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
  •   Julia Geels
  •  24-02-2017
  •  59
  •  resultaatfinanciering-448.pdf
  •  Windows/MAC
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
Marktontwikkelingen, Planning & Control, Kwaliteit, Zorginkoop, Wmo, Verpleging, verzorging, thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg