Handreiking Overzicht wettelijke kaders langdurige zorg vanaf 2015 door Bureau HHM

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
Wie heeft recht op welke zorg en onder welke wet valt deze zorg dan? Over de toegang tot de Wmo, Wlz, Jeugdwet en Zvw bestaat bij zorgprofessionals nog wat onduidelijkheden. Dat blijkt uit de antwoorden die werden gegeven tijdens de Nationale Kennistest Zorgwetten. Van de ruim 4500 deelnemers, die de test tot nu toe deden, wist 72% niet wat precies de betekenis is van gebruikelijke zorg. Bij de toegangsbepaling binnen de Wmo speelt de gebruikelijk zorg een belangrijke rol. Gebruikelijke zorg is: zorg die redelijkerwijs van huisgenoten mag worden verlangd.
Bureau HHM heeft een Handreiking beschikbaar gesteld met een overzicht van de wettelijke kaders van de langdurige zorg vanaf 2015. Je kunt deze downloaden als tool. Daarnaast is het ook interessant om de Nationale kennistest Zorgwetten te doen:
http://kennistest.hhm.nl/#/
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
  •   Julia Geels
  •  21-04-2015
  •  96
  •  Overzicht wettelijke kaders-448.pdf
  •  Windows
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
Fiscaal/juridisch, Verpleging, verzorging, thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnszorg, Ziekenhuizen, Zorgverzekeraars