Informatieblad - Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
Ieder(in), de koepelorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking of chronische ziekte heeft een informatieblad ontwikkeld dat eenvoudig uitleg geeft over de nieuwe wetten Wet langdurige zorg, Participatiewet, Wmo en de Jeugdwet. Deze tool is speciaal ontwikkeld voor mensen die moeite hebben met lezen en begrijpen.

Iedere wet wordt uitgebreid beschreven en de veranderingen per1 januari 2015 krijgen aandacht. Omdat het soms om moeilijke begrippen en woorden gaat, wordt de tekst verduidelijkt met plaatjes en pictogrammen en een begrippenlijst.
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
  •   Julia Geels
  •  31-03-2015
  •  42
  •  535_Informatieblad_LVB_wetten_voor_zorg_ondersteuning_wonen_werken_def-448.pdf
  •  Windows
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
Marktontwikkelingen, Beleidsregels, Fiscaal/juridisch, Kwaliteit, Verpleging, verzorging, thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg