Factsheet vervoer

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
De factsheet vervoer bevat informatie over de huidige regelingen voor contractvervoer.

In het kader van de overheveling van vervoer van en naar dagbesteding naar de Wmo zijn de huidige vervoersregelingen in kaart gebracht. Naast de vervoersregeling in de AWBZ, wordt ingegaan op de gemeentelijke vervoersregelingen in de Wmo en het leerlingenvervoer. Daarnaast wordt het vervoer naar sociale werkplaatsen, het regionale vervoer en het ziekenvervoer beschreven. De factsheet is uitgebreid met informatie over de aanbesteding van contractvervoer.
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
  •   Julia Geels
  •  06-02-2013
  •  78
  •  factsheet vervoer-448.pdf
  •  Windows
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
Wmo, Dagbesteding, Verpleging, verzorging, thuiszorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg, Eerstelijnszorg, Zorgverzekeraars