Mikzo

Tools
Hier kun je tools vinden: handige hulpmiddelen, standaarden en modellen. Ook is het mogelijk om een tool die je zelf gebruikt en die je wilt delen met collega's hier te uploaden. Gebruik hiervoor onderstaande knop. Geef je tool een duidelijke titel en voeg een omschrijving toe.

Nieuwste tool:
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Verbijzondering tarieven 2020 - ZZP 3 t/m 10 incl BH
Leden met de meeste bijdragen:
Classificatiemethodiek voor de VVT
  • Geplaatst door:
  • Publicatiedatum:
  • Bruikbaar tot:
  • Aantal downloads:
  • Bestandsnaam:
  • Platform:
Deze tool is door de maker gekoppeld aan de sectoren en categorieën:
ZZP's, ICT, Kwaliteit, Protocollen, formulieren en modellen, Governance, Kader zorg, Extramurale zorg, VPT, MSVT, Zorginkoop, Indicatie, Dagbesteding, Wijkverpleging, Eerstelijns verblijf, Verpleging, verzorging, thuiszorg