Over Zorgkennis.net

Zorgkennis.net
  • Altijd op de hoogte

Zorgkennis.net is ontstaan vanuit de behoefte om snel en goed geïnformeerd te zijn over ontwikkelingen, regelgeving en nieuwsfeiten. De functionaliteit van Zorgkennis.net is er mede op gericht om de communicatie tussen de financials in de zorg zo efficiënt en aangenaam mogelijk te laten verlopen. Via Zorgkennis.net kan je dus met andere professionals in de zorg communiceren. Ook kun je modellen, tools en andere documenten uitwisselen. Alle kennis wordt vrij beschikbaar gesteld voor iedereen, ook jouw inbreng is van harte welkom.

Wil jij, of de organisatie waarin je werkzaam bent, partner worden van Zorgkennis.net en je hiermee verbinden aan een platform voor financials in de zorg? Laat het ons weten. Finance4care en Fizi waren je reeds voor. Partners van Zorgkennis.net ondersteunen de mogelijkheid tot uitwisseling van kennis, collegiale ontmoetingen via het net en voortschrijdende efficiëntie. Wend je voor meer informatie tot: info@zorgkennis.net