Fiscaal/juridisch

NZa berekend meerkosten GMAP acute ggz: 11,7 miljoen euro

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Uit berekeningen van de NZa heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe zorgstandaard Acute Psychiatrie, blijkt dat de invoering van de zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP), 11,7 miljoen euro kost. De GMAP ziet erop toe dat de zorg voor mensen die door een psychiatrische stoornis in een crisissituatie terechtkomen ook in dunbevolkte regio’s goed geregeld is. 

 

De meerkosten zijn berekend op verzoek van het Zorginstituut Nederland dat de zorgstandaard toetst voordat zij die opneemt in het openbaar register. De Na heeft hiervoor een budgetimpactanalyse gemaakt. Vorig jaar adviseerde de organisatie de staatssecretaris van Volksgezondheid een nieuwe bekostigingssystematiek voor acute ggz op basis van een budget per regio. De nieuwe bekostiging is een randvoorwaarde voor een goede invoering van de GMAP.

 

De NZa heeft informatie opgevraagd bij 28 regio's voor het berekenen van de meerkosten. Deze informatie, aangevuld met gegevens uit de DIS-data, vormt de basis van de analyse. De totale kosten komen uit op 136,2 miljoen euro per jaar ten opzicht van 124,5 miljoen euro in de huidige situatie. De nieuwe zorgstandaard gaat vanaf 2020 in, maar de implementatie gaat waarschijnlijk vier jaar in beslag nemen. De verwachting is dat de meerkosten uitgespreid worden over de totale implementatietijd.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 31-05-2019
  • Mirjam Henzen
  • Nationale Zorggids
  • Externe links: