PGB

Geactualiseerde handreiking Pgb in Wmo en Jeugdwet

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

De uitgangspunten voor het persoonsgebonden budget (pgb) zijn verankerd in de Wmo en de Jeugdwet. In 2014 maakte de VNG een handreiking die inzicht bood in de wettelijke kaders en de beleidsruimte van gemeenten bij de vormgeving van hun pgb-beleid. Er ligt nu een geactualiseerde handreiking.

 

Deze geactualiseerde handreiking persoonsgebonden budget (pgb) in de Wmo 2015 en de Jeugdwet is gebaseerd op:

 

- de handreiking uit 2014 (de laatste editie hiervan verscheen begin 2015)
- de uitkomsten van het ondersteuningsprogramma Pgb (regiobijeenkomsten en werkateliers uitgevoerd door VNG Academie en Per Saldo en de daar door gemeenten meest gestelde vragen)
- bestaande handreikingen van de VNG, de website van VNG KCHN en plannen en brochures van Per Saldo
- beleidsregels, verordeningen en voorlichtingsmateriaal van diverse gemeenten

 

Naast inzicht in wettelijke kaders en beleidskeuzes geeft de handreiking handvatten bij de toepassing van het pgb-beleid in de uitvoeringspraktijk. Tot slot bevat de handreiking links naar plannen, ideeën en tips van gemeenten. De handreiking beperkt zich tot de specifieke onderdelen in de Jeugdwet en Wmo 2015 die betrekking hebben op het pgb. Onderdelen die voor zowel zorg in natura (ZIN) als voor het pgb gelden, zijn niet in de handreiking opgenomen.

Onder het kopje downloads is de geactualiseerde handreiking te vinden.
Lees hieronder verder.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 09-04-2019
  • Mirjam Henzen
  • VNG
  • Externe links:
  • Downloads: