Protocollen, formulieren en modellen

Vernieuwde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

De verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is van kracht sinds het begin van dit jaar. Die moet zorgprofessionals alerter maken op het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en zodat de juiste ondersteuning wordt geboden.

 

De meldcode beschrijft in vijf stappen wat je als verpleegkundige of verzorgende moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld. V&VN heeft een eigen meldcode opgesteld, gebaseerd op deze 5 stappen, om verpleegkundigen en verzorgenden te ondersteunen bij hun aanpak van een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld. Zodat de slachtoffers (en hun gezinnen) op tijd passende hulp krijgen. De meldcode legt uit wat kindermishandeling en huiselijk geweld betekenen en beschrijft de stappen die verpleegkundigen en verzorgenden moeten zetten.

 

V&VN heeft twee interactieve opfridmodules ontwikkeld m je te helpen bij het gebruik van de meldcode. Met de modules Ouderenzorg en Kortdurend patientcontact kun je leren hoe je in bepaalde situaties moet handelen en kun je toetsen of je kennis up-to-date is.

Lees hieronder verder.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 02-04-2019
  • Mirjam Henzen
  • V&VN
  • Externe links:
  •  
  • Downloads:
  •