Wmo

Kritiek op abonnementstarief Wmo

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel over de Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 vanwege de introductie van een abonnementstarief. Het wetsvoorstel is op 27 november 2018 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

 

In het advies wijst de Afdeling advisering erop dat het wetsvoorstel onvoldoende duidelijk maakt waarom het instrument van eigen bijdragen wordt gemaximeerd op een vast bedrag, ongeacht het inkomen of vermogen van de gebruikers van een Wmo-voorziening. Ondanks de vereenvoudiging die het stelsel oplevert voor burgers, ontneemt het gemeenten een instrument om de beheersbaarheid van de collectieve uitgaven aan maatschappelijke ondersteuning te bewaken. De hoogte van de voorgestelde vaste maximum eigen bijdrage (abonnementstarief) is zodanig dat er vanuit gegaan kan worden dat dit geen remmende werking zal hebben op de ondersteuningsvraag. Er wordt zelfs een aanzuigende werking verwacht. Dit terwijl eigen bijdragen momenteel voor gemeenten een belangrijk instrument zijn, vanwege de functie daarvan voor de financiële beheersbaarheid en de kwaliteit en beschikbaarheid van voorzieningen op lange termijn.

 

Wanneer een stijging van de vraag onvoldoende of niet snel genoeg wordt vertaald in financiering voor gemeenten, zal verschraling van het voorzieningenaanbod of de kwaliteit van voorzieningen op decentraal niveau optreden, of zullen voorzieningen buiten het abonnementstarief worden gehouden. Het is dan ook mogelijk dat invoering van het abonnementstarief op termijn juist diegenen (met de laagste inkomens) treft die niet via een andere route dan de gemeente voorzieningen kunnen inkopen. Dit terwijl het voorzieningenstelsel van de Wmo 2015 nu juist beoogde om ondersteuning en zorg voor dergelijke kwetsbare groepen veilig te stellen.

 

Het advies is daarom om de invoering van het abonnementstarief alsnog dragend en overtuigend te motiveren. Als een dergelijke motivering niet kan worden gegeven, is het advies om van het wetsvoorstel af te zien.

Lees hieronder verder.

 

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 04-12-2018
  • Mirjam Henzen
  • Skipr
  • Externe links:
  •  
  •