Wmo

Kamerbrief over de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wmo 2015

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Tijdens de behandeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) in de Eerste Kamer is een motie ingediend met de strekking deze wet van toepassing te verklaren op de Wmo 2015. De motie is aangehouden (en inmiddels vervallen) maar hetzelfde onderwerp is vervolgens op verschillende momenten zowel in de Eerste als Tweede Kamer aan de orde gesteld.

 

Zo verzocht de Eerste Kamer in april jl. de minister voor Medische Zorg en Sport om “de werking van naast elkaar bestaande klachtregimes van de Wkkgz en de Wmo 2015 te betrekken bij de evaluatie van de Wkkgz.” Op dit verzoek hebben de minister voor Medische Zorg en Sport en De Jonge positief gereageerd.

 

In deze kamerbrief gaat De Jonge in op een aantal thema's:
- waarborgen kwaliteit
- de afdoening van klachten 
- toezicht in het Wmo-domein
- raakvlakken met overige wetgeving

De conclusie luidt, dat de wijze waarop gemeenten sinds 2015 invulling geven aan de uitvoering van de Wmo 2015 geen aanleiding geeft om ov er te gaan tot ingrepen in regelgeving die de decentrale verantwoordelijkheidsverdeling doorkruisen. Per thema ligt De Jonge zijn overwegingen toe.
De kamerbrief is te vinden onder het kopje downloads.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 26-11-2018
  • Mirjam Henzen
  • Rijksoverheid
  • Externe links:
  • Downloads: