PGB

Stand-van-zaken trekkingsrechten pgb en BIT-advies

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede kamer door een stand van zakenbrief over het trekkingsrecht pgb en toezending van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

 

Sinds 1995 levert het Persoongebonden budget (pgb) een bijdrage aan zelfbeschikking van mensen die langdurige verzorging of professionele hulp nodig hebben. Per 1 januari 2015 maken alle budgethouders onder Wlz, Wmo en Jeugdwet gebruik van het trekkingsrecht pgb. Dit houdt in dat de SVB de door de budgethouder gedeclareerde bedragen direct aan hun zorgverleners uitbetaalt. Daarmee draagt het trekkingsrecht bij aan een solide en fraudebestendig gebruik van het pgb. Echter bleek het ingevoerde systeem van trekkingsrechten complex voor budgethouders en ook foutgevoelig en kostbaar.
Daarom startte VWS samen met de ketenpartners vanaf het najaar 2015 met een grondig verbetertraject om het systeem van trekkingsrechten te vereenvoudigen, gebruiksvriendelijker te maken en het aantal administratieve fouten te verminderen.

 

Om de samenhang binnen de keten te borgen, is de regie op de realisatie van de ICT-ondersteuning ondergebracht bij een onafhankelijke Ketenregisseur, die ook de regie had op de pgb-brede ‘Werkagenda Trekkingsrecht PGB’. Vanuit het belang van eenduidige aansturing trad de Ketenregisseur namens gemeenten en zorgkantoren op als opdrachtgever richting de SVB. De Ketenregisseur droeg daarnaast zorg voor het vaststellen van de verdeling van de uitvoeringskosten door de SVB; deze kosten dragen gemeenten en zorgkantoren vanuit hun opdrachtgeversrol. De Ketenregisseur heeft daarbij de functionele eisen van de ICT-ondersteuning in breed ketenverband vastgesteld. De aanbevelingen ten aanzien van de uitvoerbaarheid en risico-inschatting zijn meegenomen in het bijgestelde Plan van aanpak van de SVB.

 

Doel van het nieuwe PGB2.0-systeem is voorzien in een verbeterde ondersteuning van de budgethouder door middel van het ontwikkelen van een portaal, standaardisatie, borging van de verantwoordelijkheden van verstrekkers en een structurele reductie van de uitvoeringskosten.


Samenvattend, concludeert het BIT in haar advies: “Alle partijen willen van PGB 2.0 een succes maken en daar werken ze los van elkaar hard aan. Er moet echter nog zoveel gebeuren en daarover ligt zo weinig vast, dat wij geen uitspraak kunnen doen of dit programma ooit gaat slagen. Met de huidige aanpak lukt dat in ieder geval niet, om een aantal redenen.
Deze redenen zijn beschreven in de brief op pagina 3/8.

Lees hieronder verder.

 

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 20-11-2018
  • Mirjam Henzen
  • Rijksoverheid
  • Externe links:
  • Downloads:
  •  
  •