Zorginkoop

Verdiepende analyses zorglasten Zvw

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Begin oktober is het rapport 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015' gepubliceerd door Zorginstituut Nederland, dat een helder zicht op de ontwikkeling van zorgkosten biedt. De kostenontwikkelingen voor de Zvw (Zorgverzekeringswet) worden in het rapport over een reeks van vier jaar geanalyseerd. Voor de jaren 2013 tot en met 2015 vormen de definitieve zorgkosten het uitgangspunt. Omdat het jaar 2016 nog niet financieel is afgesloten, zijn voor dit jaar de voorlopige cijfers opgenomen.

 

Het rapport ‘Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015’ laat zien hoe de zorgkosten van de Zorgverzekeringswet (Zvw) zich hebben ontwikkeld in de onderzochte jaren 2013-2016. Daarmee biedt dit rapport beleidsmakers en andere geïnteresseerden achtergronden en mogelijke verklaringen voor veranderingen in de zorgkosten.

 

Uit de analyses van het Zorginstituut komt onder meer naar voren dat de totale zorglasten in de Zvw tussen 2013 en 2016 met 8% zijn gestegen naar € 39,6 miljard. Dit is vooral toe te rekenen aan de overheveling van zorg – met name verpleging en verzorging – vanuit de Algemene Wet Bijzondere Zorgkosten (AWBZ) naar de Zvw. In dezelfde periode zorgt de overheveling van zorg vanuit de Zvw naar de Jeugdwet bij de GGZ voor een kostendaling van 18%. Per verzekerde is de bijdrage aan GGZ tussen 2013 en 2016 gedaald van € 236 miljoen naar € 192 miljoen. De gemiddelde kosten per cliënt in de GGZ zijn in dezelfde periode sterk gestegen. De oorzaak lijkt te zijn dat GGZ-zorg steeds complexer en daardoor duurder is.

 

Onder downloads vindt u het rapport 'Verdiepende analyses zorglasten Zvw 2015'. 
Lees hieronder verder.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 22-10-2018
  • Mirjam Henzen
  • Zorginstituut Nederland
  • Externe links:
  •  
  • Downloads: