Kwaliteit

Evaluatie triagewijzer

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Huisartsen en politie schakelen de crisisdienst van de ggz in als iemand met spoed psychiatrische hulp nodig heeft. Tussen ggz en politie was er een afspraak dat de crisisdienst binnen twee uur ter plaatse moest zijn. Landelijk was hier geen eenduidige afspraak over. In de triagewijzer is dit nu uitgewerkt. 

 

Triagewijzer

Met de triagewijzer kan de crisisdienst afhankelijk van de ernst van de problematiek en de veiligheid van de omgeving een urgentiegraad tussen 1 en 24 uur vaststellen. Op verzoek van ZonMw en GGZ Nederland heeft het Trimbos onderzocht of de triagewijzer voldoende geschikt is voor landelijke implementatie. 16 crisisdiensten voerden in een praktijktest in de tweede helft van 2017 de triagewijzer in. Ze hielden voor in totaal 8.400 verzoeken om een crisisbeoordeling bij of ze op tijd bij een cliënt konden zijn.

 

Testonderzoek triagewijzer

Een testonderzoek met de triagewijzer is gedaan door 16 crisisdiensten. De norm werd bij de hoogste urgentiecategorie (binnen een uur) niet gehaald. Bij deze categorie was men bij 60% op tijd, terwijl het volgens de bijbehorende norm 90% zou moeten zijn. Maar ruim de helft van de meldingen viel volgens de hulpverleners van de crisisdienst in de urgentiecategorie 'binnen 4 uur'. In 92% van de gevallen was men op tijd bij de cliënt. De triagewijzer geeft minimaal 85% aan als norm en deze is dus ruimschoots behaald. De variatie tussen de crisisdiensten was groot met 32% tot 82% tijdige beoordelingen binnen een uur. Het vervolgbeleid vertoont ook variatie. Bij de ene crisisdienst leidt de helft van de beoordelingen tot (voorzetting van) een psychiatrische opname, bij een andere is dit slechts 10%.

 

Conclusie testonderzoek

De meeste crisisdiensten vinden de triagewijzer inhoudelijk een geschikt instrument voor landelijke invoering. Zij kunnen via een subsidieregeling aanspraak maken op aanvullende bekostiging om volgens de triagewijzer te kunnen werken.

 

Download hieronder de evaluatie van Trimbos.

 

 

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 15-05-2018
  • Donna Nicolaas
  • Trimbos
  • Downloads: