GRZ

Rapport Geriatrische revalidatiezorg (GRZ)

Kennisbank
Een overzicht van de meest actuele artikelen vindt u hier of gebruik onze uitgebreide zoekfunctie.
Start een discussie
Om een discussie te kunnen starten op basis van dit kennisbank-item dien je ingelog te zijn.

 
Kennisbank

Minister Schippers heeft Zorginstituut Nederland gevraagd te adviseren over de toegang tot de GRZ. Aan dit verzoek lag een door de betrokken beroepsgroepen opgestelde zorginhoudelijke analyse over een verbeterde toegang ten grondslag. Bij de downloads vind je, na de voorhangbrief, het rapport "Geriatrische revalidatiezorg - Advies over verbetering van de toegang."

 

Zorginstituur Nederland adviseert om de toegang tot de GRZ te verbeteren door deze zorg voor een specifieke patiëntengroep ook toegankelijk te maken zonder voorafgaand ziekenhuisverblijf.

Bij deze groep patiënten is sprake van een acuut opgetreden aandoening, die, evenzo acuut, leidt tot stoornissen in de mobiliteit en/of achteruitgang in de zelfredzaamheid. Veelal is sprake van multimorbiditeit.

Naar het oordeel van Zorginstituut Nederland betreft het vaststellen van de oorzaak van een dergelijk acuut (en complex) probleem, bij uitstek het werkterrein van de klinisch geriater en/of de internist ouderengeneeskunde, die veelal via een geriatrische team gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor goede zorg voor ouderen met multimorbiditeit in het ziekenhuis.

Deze expertise is, ondanks de ontwikkelingen op dit terrein, op dit moment nog onvoldoende geborgd in de eerste lijn, ook ingeval een specialist ouderengeneeskunde wordt geconsulteerd. Voor nu is Zorginstituut Nederland van oordeel dat het geriatrisch assessment (multidomeinbenadering, diagnostiek en opstellen behandelplan) dient plaats te vinden tijdens een behandeling door een klinische geriater en/of internist ouderengeneeskunde op de eerste hulp of via een spoedconsult op een geriatrische polikliniek. Voor het geval deze niet direct beschikbaar zijn (bijvoorbeeld in de avond en nacht) kan opname aangewezen blijven.

Mogelijk kan op de langere termijn (deels) een verschuiving plaatsvinden naar de eerste lijn. Een belangrijke randvoorwaarde hiervoor is dat door betrokken partijen een zorgstandaard wordt opgesteld. Die is nu niet beschikbaar.

 

Tot slot geeft Zorginstituut Nederland het advies mee de zogenoemde ‘spijtoptantenregeling’ niet wettelijk vast te leggen, maar in voorkomende gevallen hierover overleg te laten plaatsvinden tussen de medisch adviseur van de zorgverzekeraar en de specialist.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bron:
  • 08-07-2014
  • Donna Nicolaas
  • Zorginstituut Nederland
  • Externe links:
  • Downloads: