VPT
Community
Start een nieuwe discussie.
Om een discussie te kunnen starten moet je ingelogd zijn.
Toon alle discussies uit:

woningaanpassingen bij gedeelde voordeur

door: Bianca Stoffer
09-01-2017
Bij mensen met een VPT vallen woningaanpassingen onder de WMO. Wordt hierbij nog onderscheid gemaakt tussen mensen met een eigen voordeur en mensen met een gedeelde voordeur? En zo ja, op basis van welke beleidsregel?
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: Herma Bijenhof
10-01-2017
Volgens mij wordt hierover niets in wet- en regelgeving bepaald. er wordt alleen verwezen naar de gemeente. Die maakt hierop beleid. Volgens mij wordt een hulpmiddel altijd beoordeeld naar de situatie van de aanvrager en de gebruikelijkheid ervan. Misschien dat onderstaande link je kan helpen? https://www.regelhulp.nl/bladeren/_/artikel/woningaanpassingen/en-kies/gemeente/#gemeenteform
Lid sinds: 04-02-2013
Aantal bijdrages: 18
door: Bianca Stoffer
10-01-2017
Dank je! Inmiddels ben ik ook een stukje verder. Actiz heeft gekeken naar jurisprudentie. Die gaat over roerende voorzieningen maar is mogelijk ook van toepassing op woning aanpassingen. Het criterium lijkt te zijn of de woning is gebouwd voor een specifieke doelgroep en of de betreffende aanpassing voor die doelgroep als "gebruikelijk" kan worden aangemerkt. In dat geval zouden de kosten voor de eigenaar van de woning zijn. Een woning met gedeelde voordeur is meestal (maar niet altijd!) gebouwd met het oog op een specifieke doelgroep. Vandaar dat een gemeente in die gevallen kan besluiten om de aanvraag te weigeren. Het gaat dan dus niet zozeer om de gedeelde voordeur, maar om de beoogde doelgroep. Mocht iemand nog een andere visie of kennis hebben, vul dan s.v.p. aan!
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34

Een bijdrage plaatsen? Log dan eerst in.