GRZ
Community
Start een nieuwe discussie.
Om een discussie te kunnen starten moet je ingelogd zijn.
Meest actieve leden in GRZ:
Toon alle discussies uit:

Verhuizing GRZ patiënt naar andere aanbieder tijdens looptijd DBC

door: Bianca Stoffer
12-01-2016
Als een GRZ patiënt tijdens de looptijd van de DBC wil verhuizen naar een andere zorgaanbieder, hoe moet dat dan administratief worden afgewikkeld?
Kan de eerste aanbieder de DBC sluiten en de tweede een nieuwe openen, of moet er een onderaanneming constructie komen? (Of is er nog een andere manier om dit af te handelen?)
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: mark klein
15-02-2016
Volgens de inkoopvoorwaarden van Menzis 2015: Overplaatsing tijdens het GRZ-traject t.b.v. verdere behandeling bij een aanbieder van eerste keuze kan alleen en slechts sporadisch gedurende de eerste 5 dagen. Het aantal patiënten dat wordt overgeplaatst is minimaal.
Volgens de handleiding GRZ 2015: Medisch inhoudelijk en vanuit doelmatigheidsoogpunt is het echter niet wenselijk om een patiënt tijdens de behandeling over te plaatsen naar een andere instelling.
Zie ook de BLOG over dit onderwerp.
Lid sinds: 11-03-2015
Aantal bijdrages: 7
door: mark klein
15-02-2016
UIt voorgaande bijdrage valt te concluderen dat het weliswaar is toegestaan om over te plaatsen, maar dat het onwenselijk wordt geacht.
Lid sinds: 11-03-2015
Aantal bijdrages: 7
door: Bianca Stoffer
15-02-2016
Hi, deze regelgeving is bij mij bekend. Dit geeft echter geen antwoord op mijn vraag: in het sporadische geval dat overplaatsing wel plaatsvindt, hoe moet dat dan administratief afgehandeld worden?
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: mark klein
07-03-2016
Hi, voorzover ik heb kunnen nagaan geeft de regelgeving hier geen uitsluitsel over! Er vanuitgaande dat er geen nieuwe zorgvraag is ontstaan is de netste manier om in overleg te treden met de zorgverzekeraar en voor te stellen de initiele DBC af te sluiten bij de eerste zorgaanbieder. Door de andere zorgaanbieder dient dan een vervolgtraject te worden geopend. Hiermee wordt mijns inziens niet dubbel gedeclareerd en ook wordt paralelliteit voorkomen.
Echter in de terminologie van de vervallen beleidsregel Wijziging Declaratie Structuur dient er echter een onderaannemersschap te zijn, waarbij de eerste zorgaanbieder declareert en ook de "opdrachtgever" is voor de nieuwe aanbieder. De nieuwe zorgaanbieder die de patient over heeft genomen declareert dan ook bij de zorgaanbieder die het subtraject heeft geopend. Ik heb deze vraag nog uitstaan bij een contact dus hoop daar binnenkort meer over te kunnen zeggen.
Lid sinds: 11-03-2015
Aantal bijdrages: 7
door: mark klein
10-03-2016
Hi, eerder had ik al aangegeven dat het onwenselijk was maar In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen dat vanwege capaciteitsgebrek bij de voorkeursinstelling een patiënt tijdelijk wordt behandeld in een andere grz-instelling. Hierbij wordt de patiënt na enkele dagen overgeplaatst naar de voorkeursinstelling voor verdere revalidatie. Bij overplaatsing van een patiënt van instelling A naar instelling B kan de instelling B een nieuw DBC-zorgtraject met zorgtype 11 openen, mits de verantwoordelijkheid wordt overgedragen van A naar B! Beide instellingen hebben dan wel een eigen AGB-code voor de declaratie van zorgproducten. Na overplaatsing sluit instelling A het zorg/subtraject volgens de afsluitregels. Instelling B opent dan het nieuwe zorg/subtraject met zorgtype 11 en registreert de zorg verder. Alleen als beide instellingen (locaties) dezelfde AGB-code gebruiken, blijft het één zorg/subtraject waarin de uitgevoerde zorgactiviteiten van beide locaties opgenomen worden.
Lid sinds: 11-03-2015
Aantal bijdrages: 7

Een bijdrage plaatsen? Log dan eerst in.