Subsidies
Community
Start een nieuwe discussie.
Om een discussie te kunnen starten moet je ingelogd zijn.
Toon alle discussies uit:

Vraag mbt subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017

door: Bianca Stoffer
02-04-2015
Het ministerie van VWS heeft de subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015-2017 vastgesteld. Kern is dat zorgaanbieders die zorg leveren die voorheen onder de AWBZ viel en nu onder WMO of jeugdwet, voor die zorg alsnog een kapitaallastenvergoeding kunnen krijgen. Mijn vraag is: geldt dit nu ook voor extramurale dagbesteding? En zo ja: hoe bereken ik het aan te vragen subsidiebedrag?
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: Gerard Barneveld
02-04-2015
De regeling in de Staatscourant meldt alleen de ZZP-plaatsen; dus voor dagbesteding geeft deze regeling geen ruimte.
Lid sinds: 11-07-2012
Aantal bijdrages: 1
door: Herma Bijenhof
02-04-2015
Dat klopt Gerard. De regeling zorginfrastructuur is de voorloper van de subsidieregeling en hierin werd heel specifiek aangegeven wat er onder deze regeling viel.

Aangezien extramurale dagbesteding onder de Wmo2015 valt, zul je in gesprek moeten met de gemeente om te bezien of zij hierin iets voor je kunnen en willen betekenen zolang er in de beschikking/overeenkomst niet expliciet wordt genoemd wat onderdeel uitmaakt van het tarief.
Lid sinds: 04-02-2013
Aantal bijdrages: 18
door: Bianca Stoffer
02-04-2015
Dank jullie wel voor de heldere en snelle reactoes!
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: Peter Haan
02-04-2015
Laat ik daar nou niets meer aan toe te voegen hebben. Ik heb wel de NZa gevraagd wat er nu gaat gebeuren als betreffende client met een GGZ-c ZZP onze instelling gaat verlaten en er een VG ZZP (WLZ) voor terug komt.
Volgens de NZa krijgen we die plaats dan weer terug in de rekenstaat, inclusief de normvergoeding voor (in ons geval) kleinschalig wonen.
Lid sinds: 05-07-2012
Aantal bijdrages: 8
door: Bianca Stoffer
02-04-2015
Dat is ook goed om te weten Peter!
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: Gerjan Kampman
03-04-2015
Beste Herma,
vergeet niet dat de 'Subsidieregeling voortzetting zorginfrastructuur 2015' en de 'Subsidieregeling overgang kapitaallasten 2015' twee separate regelingen zijn.

Indien bij (extramurale) dagbesteding in 2014 intramurale plaatsen aanwezig waren en nacalculatie en NHC-vergoeding plaats vond, maar deze plaatsen in 2015 zijn verminderd (door overheveling van plaatsen naar de WMO) kan de subisdieregeling kapitaallasten worden toegepast.
Belangrijkste is dat de betreffende zorginstellingen niet benadeeld worden door een wijziging van de wet en een tekort aan vergoedingen in de WMO.
Lid sinds: 17-06-2014
Aantal bijdrages: 2
door: Bianca Stoffer
03-04-2015
Gerjan,
Hoe bepaal ik in dat geval het subsidiebedrag? Is dat de kapitaallasten vergoeding die we ontvingen toen onze WMO clienten nog AWBZ clienten waren?
Lid sinds: 16-10-2014
Aantal bijdrages: 34
door: Herma Bijenhof
16-04-2015
Je hebt gelijk Gerjan. Dat had ik over het hoofd gezien.
Lid sinds: 04-02-2013
Aantal bijdrages: 18

Een bijdrage plaatsen? Log dan eerst in.