Jaarverslaggeving
Community
Start een nieuwe discussie.
Om een discussie te kunnen starten moet je ingelogd zijn.
Meest actieve leden in Jaarverslaggeving:
Toon alle discussies uit:

RJ-uiting 2013-14 kan indexering wettelijk budget betrouwbaar worden vastgesteld?

door: Edwin Kalbfleisch
08-12-2013
In de RJ-Uiting 2013-14 is nu opgenomen dat bij het vaststellen van het wettelijk budget er rekening dient te worden gehouden met de definitieve indexering van diverse omcponenten van het wettelijk budget. Mits dit op betrouwbare wijze kan worden vaststgesteld. Mijn standpunt is dat dit niet op betrouwbare wijze kan. De belangrijkste reden is er steeds meer wordt ingekocht op basis van een percentage van het NZa tarief is er geen onderscheid meer in de samenstelling van het tarief. Hierdoor is niet eenduidig vast te stellen wat de hoogte is van de in het tarief opgenomen indexering over het jaar t-1. Daarnaast verandert de ZZP-mix de laatste jaren aanzienlijk wat gevolgen heeft voor de tarieven en daarmee de indexering. Als gevolg hiervan bestaat eveneens een onzekerheid omtrent de betrouwbare bepaling van de hoogte van de indexering.

Verder geldt dat een deel van de huidige zorgactiviteiten onder de AWBZ worden overgeheveld naar de gemeenten en onder de WMO worden gebracht. Als gevolg hiervan zal voor in 2014 geleverde zorg geen indexatie meer wordt ontvangen.

Hoe denken andere financials in de zorg hierover?
Lid sinds: 03-06-2012
Aantal bijdrages: 3

Een bijdrage plaatsen? Log dan eerst in.