Protocollen, formulieren en modellen
Community
Start een nieuwe discussie.
Om een discussie te kunnen starten moet je ingelogd zijn.
Meest actieve leden in Protocollen, formulieren en modellen:
Toon alle discussies uit:

Van AWBZ naar WMO: Efficiency in verantwoording en controle

door: Frank Schoorl
13-10-2013
Onder welke voorwaarden is een vorm van uniforme gegevensuitvraag en protocollering van controle vanuit gemeenten mogelijk voor verantwoording zorg/welzijnsaanbieder naar gemeente(n) na transitie AWBZ naar WMO?
Lid sinds: 13-10-2013
Aantal bijdrages: 2
door: Peter Haan
14-10-2013
Feitelijk zal elke individuele cliënt bij zijn/haar eigen gemeente begeleiding/dagbesteding moeten aanvragen. Daarbij kan de huidige zorgaanbieder behulpzaam zijn. Dit gesprek moet dan tot een zvo (zorgverleningsovereenkomst) leiden. Maandelijks kan er dan een factuur uit naar de betreffende gemeente voor de werkelijk geleverde zorg. Allerlei protocollering is hiermee overbodig en leidt alleen maar tot nog meer administratieve lasten.
Lid sinds: 05-07-2012
Aantal bijdrages: 8
door: Frank Schoorl
14-10-2013
Middels subsidie of aanbesteding zullen gemeenten de uitvoering (in beginsel (groten)deels) bij zorg/welzijnsaanbieders leggen. Dat betekent dat zorg/welzijnsaanbeiders zich naar de gemeente(n) toe dienen te verantwoorden, zodanig dat de gemeente(n) ook aan hun eigen verantwoording richting bijvoorbeeld de gemeentelijke rekenkamer kunnen voldoen. In dat kader is de vraag welke informatiebehoefte van gemeente(n) dekkend is om aan deze eigen verantwoording te voldoen en of vanuit deze situatie mogelijkheden zijn om tot uniformering van de gegevensuitvraag (en controlevraag) te komen, wellicht aansluitend op bestaande AWBZ verantwoordingen.
Lid sinds: 13-10-2013
Aantal bijdrages: 2
Tool
Van AWBZ naar WMO: efficiency in verantwoording en controleketen
Frank Schoorl

Een bijdrage plaatsen? Log dan eerst in.