De weblog van Tom Modderkolk

Integratie in de zorg, het is geen kwestie van kiezen

 
Blog Tom Modderkolk

Vanaf 1 januari 2014 staan er grote veranderingen op stapel voor zorginstellingen. Het kabinet heeft vergaande plannen voor extramuralisering gemaakt, wat ingrijpende gevolgen heeft voor de zorgsector. Extramuralisering is een bezuinigingsmaatregel waarbij 30 tot 40 procent van de intramurale cliëntenpopulatie komt te vervallen. Dit houdt in dat er wordt gestreefd om buiten de muren van een intramurale instelling gelijkwaardige zorg te bieden, bijvoorbeeld in het eigen huis. Voor zorginstellingen is het belangrijk om al hun administratieve processen zo in te richten, dat ze klaar zijn voor de nieuwe kabinetsplannen.

 

De uitdaging hierbij ligt natuurlijk niet alleen bij ICT. Maar om de slagingskans van extramuralisering te vergroten, is het belangrijk dat de verschillende zorgdisciplines goed met elkaar kunnen communiceren en elkaar snel toegang geven tot actuele gegevens van cliënten. Integratie van zorgprocessen is daarom actueler dan ooit.

 

Op dit moment kent de zorgsector meerdere financieringsbronnen (privé, AWBZ, zorgverzekeringswet en gemeenten), maar de administratieve processen zijn vaak gescheiden. Daar komt nog eens bij dat de processen los staan van het zorgverleningsproces. In een ideale situatie wordt de zorg bij de bron (de verzorger) geregistreerd, de administratieve afwikkeling zou daar een afgeleide van moeten zijn. Administratie heeft dan geen vastleggende functie meer, maar slechts een controlerende rol. Hierdoor zijn er minder mensen nodig voor de administratie en worden er meer werknemers vrij gemaakt voor de daadwerkelijke zorgverlening.

 

Om een vergaande integratie van de verschillende processen te kunnen garanderen, is er behoefte aan integrale ICT-systemen. Met een dergelijk systeem nemen beheerslasten af, terwijl het gemakkelijk is om te sturen op prestaties. Software kan ondersteunen, maar zorginstellingen moeten er voor zorgen dat hun processen op orde zijn en dat de architectuur deugt. Automatisering speelt een grote rol, maar zolang de processen niet voldoende duidelijk gedefinieerd zijn, kan software geen optimale ondersteuning bieden. Het is altijd de ICT die de processen volgt en niet andersom.

 

 

Over Tom Modderkolk:

Sinds maart 2007 ben ik bedrijfsjournalist bij UNIT4. Mijn drijfveer is om ingewikkelde onderwerpen begrijpelijk te maken voor de doelgroep. Zowel in woorden maar vooral in teksten. Accountancy, Zorg, HRM en ICT zijn aandachtsgebieden waarin ik me heb gespecialiseerd. Waarom? Omdat dit vakgebieden zijn die constant veranderen als gevolg van wet- en regelgeving en/of technische vernieuwingen en daarom voor mij zeer interessant zijn.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bedrijf:
  • 15-05-2013
  • Tom Modderkolk
  • Unit4
  • Links:
  •