De weblog van Menno Nieuwenhuize

Zorgorganisatie Marente speelt het spel Accretio

 
Blog Menno Nieuwenhuize

Als controller van diverse zorgorganisaties zie ik zorgmanagers vaak worstelen met cijfers. Er zijn allerlei manieren om je het werken met cijfers eigen te maken, maar het blijft vaak taaie kost. Dat kan anders, dacht ik.

Daarom ontwikkelde ik samen met Kees van den Berg het bordspel Accretio. Met dit spel willen we de managers op een speelse manier meenemen in de wereld van budget, ZZP-mix en inzet van personeel. Door zelf alle berekeningen te maken zullen managers meer betrokken raken en komen financiële termen en cijfers tot leven.

 

Afgelopen maand was het zover: Met de managers van zorgorganisatie Marente uit Voorhout gingen we aan de slag. Ik keek er naar uit om voor de eerste keer het spel te spelen en te ervaren hoe het in de praktijk zou uitpakken.

 

Het spelverloop

We begonnen de dag uiteraard met de speluitleg en het formeren van teams van 2 à 3 personen. Omdat de ene manager meer verstand heeft van financiën dan de ander kan men, door samen te werken, ook van elkaar leren.

Gedurende de dag kwamen alle punten aan de orde die van belang zijn voor een gezonde financiële afdeling of locatie. De deelnemers legden het verband tussen indicatie, zorgvraag en netto en bruto personeelsinzet. Dit vertaalden ze naar een juiste personeelsmix. Op basis van het budget werd de zorginzet en het rooster bepaald. En natuurlijk kwam de waan van de dag ook om de hoek kijken: Wat moet er gebeuren als er ineens wat in de situatie verandert en aan welke knoppen kunnen managers draaien.

 

Enthousiasme voert de boventoon
Het was heel leuk om te zien hoe fanatiek de deelnemers het spel speelden en dat het doel dat we voor ogen hadden ook daadwerkelijk werd bereikt. Het samenwerken en zelf berekeningen maken op basis van praktijksituaties ervoeren de deelnemers als positief. “Het spel is een prettige manier van leren en brengt zorg en financiën op een leuke manier bij elkaar”, was de algemene reactie. “Het verband leggen tussen budget en inzet van personeel, passend bij de ZZP-mix is leerzaam”, aldus een zorgmanager. “Het was een productieve dag, door zelf te moeten rekenen hadden wij hier meer aan dan aan de reguliere cursussen”.

Voor zowel de deelnemers als de spelleiders was het een intensieve maar vooral leuke dag. We merkten dat deelnemers ook behoefte hadden om tussendoor algemene financiële vragen te stellen. Een aantal mensen opperde om een terugkomdag te organiseren om zodoende de vragen te kunnen stellen nadat ze in de praktijk met Accretio aan de slag zijn gegaan.

 

Inmiddels ben ik druk doende om samen met Kees het spel aan te passen op andere zorgsituaties, zoals de VGZ en thuiszorg. Uiteraard nemen we daar de ervaringen van Marente in mee. Zo wordt Accretio een spel dat door iedere zorgmanager gespeeld kan worden.

 

Menno Nieuwenhuize

 

Menno Nieuwenhuize is werkzaam bij Finance4Care. Met Kees van den Berg heeft hij Accretio ontwikkeld. Samen leiden zij het spel. Kees van den Berg is mede-eigenaar van de KLVB groep en een zeer ervaren opleider.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bedrijf:
  • 27-05-2014
  • Menno Nieuwenhuize
  • Finance4Care
  • Links:
  •