De weblog van Mark Klein

Beleidsregels, mag het wat duidelijker en directer?

 
Blog Mark Klein

Ik schets u een voorbeeld van onduidelijkheid over beleidsregels aan de hand van de Subsidieregeling Eerstelijnsverblijf (EVB).

Subsidieregelingen, wetten en regels zijn niet altijd even helder over wat kan worden gedeclareerd. Laat staan dat er duidelijkheid is over het beoogde doel of de doelgroep! Een voorbeeld dat ik in dit verband ter sprake wil brengen is of de kosten van laboratoriumonderzoek vergoed worden uit de subsidieregeling EVB.

Uit de subsidieregeling blijkt dat het gaat om eerstelijns verblijf basis, intensief of palliatief terminaal. Daarbij gaat het over eerstelijns verblijf waarbij een verzekerde “geneeskundige zorg zoals huisartsen die plegen te bieden”, verpleging, verzorging of paramedische zorg krijgt.

Deze wordt verleend voor:

 

 • een enkelvoudige aandoening met hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen;
 • meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen, met een overname van algemene dagelijkse levensverrichtingen en waarbij eventueel toezicht en sturing wordt geboden;
 • algemene dagelijkse levensverrichtingen met intensieve geneeskundige zorg , in verband met een levensbedreigende ziekte of aandoening met een levensverwachting van minder dan drie maanden.

 

 

Het gaat dus om geneeskundige zorg zoals “huisartsen” die plegen te bieden. Hoe werkt dit dan met een laboratorium onderzoek op aanvraag van de verpleeghuisarts of huisarts? Zou dit dan “eerstelijnsdiagnostiek met inzet van huisartsenlaboratoria” kunnen zijn? Als het antwoord ja is, dan zijn de beleidsregels eerstelijnsdiagnostiek (BR / CU-2114) en huisartsenlaboratoria (BR/CU-2124) van toepassing. Hiermee is nog niet duidelijk of de kosten uit de subsidie EVB vergoed worden.

 

Dit zeggen de beleidsregels:

BR/CU-2114 en BR/CU-2124 zijn van toepassing op Geneeskundige zorg, voor zover dit diagnostische onderzoeken in opdracht van “huisartsen” betreft, als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (ZVW) en die wordt geleverd door huisartsenlaboratoria.

Voor zover geen sprake is van voornoemde geneeskundige zorg als omschreven bij of krachtens de ZVW, zijn deze beleidsregels van toepassing op handelingen (1) of werkzaamheden (2) op het terrein van de gezondheidszorg geleverd door of onder verantwoordelijkheid van “beroepsbeoefenaren” als bedoeld in artikel 3, dan wel 34, van de Wet BIG, een en ander voor zover deze handelingen of werkzaamheden worden verricht door of onder verantwoordelijkheid van huisartsenlaboratoria.

 

 1. Het betreft hier de handelingen bedoeld in artikel1, sub b, nr. 2 o, van de Wmg.
 2. Het betreft hier de werkzaamheden bedoeld in artikel 2, aanhef, en sub d, van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer Wmg.

 

 

Laboratorium onderzoeken zijn diagnostische onderzoeken en staan omschreven in de ZVW zoals blijkt uit bovenstaande. De subsidieregeling EVB zegt echter alleen dat kosten voor farmaceutische zorg verkregen kunnen worden vanuit de ZVW en of dit ook geldt voor laboratorium onderzoeken staat er dan weer niet bij! Omdat de laboratorium onderzoeken omschreven staan in de ZVW zou ik voorzichtig willen concluderen dat laboratorium onderzoeken misschien wel net als farmaceutische kosten gewoon ten laste van de ZVW gebracht horen te worden. Maar ‘huisartsen’ of de ‘beroepsbeoefenaren’, zoals in bovenstaande beleidsregels en in artikel 34 van de wet BIG staan beschreven, vragen toch ook laboratorium onderzoeken aan? Is dit dan geen geneeskundige zorg zoals “huisartsen” die plegen te bieden? Kortom mogen de beleidsregels alstublieft wat duidelijker! De beleidsmakers zouden een goed begin kunnen maken door bijvoorbeeld een tabel met een overzicht van subsidiabel versus níet-subsidiabel op te nemen.

 

We kennen al het begrip ‘DOT’, maar wat vindt u van ‘BOT’ hetgeen staat voor Beleid Onderweg naar Transparantie. We willen toch voorkomen dat u als zorgaanbieder straks ook daadwerkelijk ‘BOT’ vangt bij de declaratie van zorgkosten.

 

Mark Klein is senior financieel adviseur bij Finance4Care.

 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • Bedrijf:
 • 01-06-2016
 • Mark Klein
 • Baker Tilly Berk
 • Links: