De weblog van Jan Pol

In vijf stappen klaar voor de Wmo

 
Blog Jan Pol

Vanaf 1 januari 2015 verandert de financiering in de zorg drastisch. Op die datum gaat de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in. Deze wet houdt in dat zorgorganisaties een deel van hun huidige zorgpakket niet meer gefinancierd krijgen vanuit collectieve middelen, waardoor er een grotere verantwoordelijkheid komt te liggen bij gemeenten. Ook al klinkt 1 januari 2015 nog ver weg, zorgorganisaties moeten nu in actie komen en hun administratieve processen aanpassen om ook na die datum financieel gezond te blijven. In vijf (flinke) stappen zijn zorgorganisaties klaar voor de Wmo.

 

De achterliggende gedachte van het kabinet om de verantwoording van de zorgfinanciering deels bij gemeenten neer te leggen, is dat zij dichter bij de cliënt staan dan zorgorganisaties. Daardoor kunnen ze beter inspelen op de behoefte van cliënten, denken de beleidsmakers. Taken zoals ondersteuning en begeleiding aan huis vallen nu nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), maar vallen per 1 januari 2015 dus onder de verantwoordelijkheid van gemeenten. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de administratieve processen bij zorgorganisaties. Zij moeten omgaan met nieuwe vormen van inkoop, contracten en contractpartners, financierings- en factureringsstromen.

 

Rol ICT

Het is daarom belangrijk om een helder overzicht te creëren in de huidige kosten om te beoordelen of bepaalde processen efficiënter zijn in te richten. Automatisering speelt daarin een belangrijke rol; ICT kan de verschillende spelers binnen de zorgketen met elkaar in verbinding brengen, waardoor efficiënte communicatie tussen de verschillende behandelaars mogelijk wordt. Het onderstaande overzicht voor zorgorganisaties laat zien welke stappen er moeten worden ondernomen, om de organisatie klaar te maken voor de Wmo.

 

Stap 1: Breng de Wmo kwaliteits-, toewijzigings- en productieverantwoordingseisen in kaart

Het is belangrijk om een overzicht te hebben van alle gemeenten waar de zorgorganisatie mee te maken heeft. Pas als duidelijk is welke eisen er precies worden gesteld op het gebied van kwaliteit, toewijzing en productieverantwoording, is het mogelijk om een plan te maken.

 

Stap 2: Breng de processen in kaart

Zorgorganisaties hebben te maken met een veelvoud aan processen. Wanneer alle processen in kaart zijn gebracht, is het mogelijk deze zo ver mogelijk te optimaliseren om te voldoen aan de eisen van de gemeenten, maar ook voor de organisatie om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

 

Stap 3: Informeer medewerkers over gewijzigde processen en werkwijzen

Zodra de processen in kaart zijn gebracht en een efficiëntieslag heeft plaatsgevonden, is het van belang alle medewerkers te informeren over de nieuwe processen en werkwijzen.

 

Stap 4: Richt softwaresystemen in op de processen

Nieuwe processen vragen om een nieuwe inrichting van de softwaresystemen. Als de kennis voor het herinrichten van de systemen niet binnen de organisatie aanwezig is, is het verstandig om hiervoor een expert in te huren.

 

Stap 5: Implementeer de processen in de organisatie

Zodra alle processen opnieuw zijn gedefinieerd, worden ze geïmplementeerd in de organisatie.

 

Ook al hebben we nog (bijna) een jaar te gaan, de invoering van Wmo vergt een zorgvuldige planning. Veranderingen als de ontwikkeling van de huisarts tot zorgmanager die zich meer richt op preventie en aansturing van het zorgproces, de centralere rol van de eerstelijnszorg en het toenemende beroep dat wordt gedaan op zelfmanagement en informele ondersteuning, zijn allemaal zaken die invloed hebben op de inrichting van de zorg. Vanzelfsprekend draagt de invoering van de Wmo hier ook een steentje aan bij. Ik adviseer zorgorganisaties om niet te lang te wachten met het doorlopen van bovenstaand stappenplan, omdat op die manier een naadloze overgang kan worden gegarandeerd.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bedrijf:
  • 07-01-2014
  • Jan Pol
  • Unit4
  • Links: