De weblog van Bernard de Vries Robles

Heeft u de fiscale veranderingen voor 2014 al inzichtelijk?

 
Blog Bernard de Vries Robles

Fiscale actualiteiten

 

 

Met de publicatie van het belastingplan 2014 zijn er ook voor de zorgsector veranderingen.

 


De belangrijkste zijn:

 

-          de afschaffing van de integratieheffing,

-          het vervallen van de verlaagde btw voor herstel en onderhoud en

-          een wijziging van de vrijstelling van BTW voor personenalarmering voor niet in de instelling wonende cliënten.

 

 

Het vervallen van de integratievrijstelling geldt met ingang van 1 januari 2014 en voor zover nu bekend is er geen overgangsregeling. Dat betekent dat u voor lopende trajecten het effect van de wijziging moet bekijken. Per 1 januari 2014 kunt u het voordeel van het recht op aftrek van de BTW op gemengde kosten bij ingebruikname (de pro rata regeling) hierop niet meer toepassen! BTW op bouwkosten (voor BTW vrijgestelde activiteiten) is per die datum niet meer aftrekbaar en mogelijk moet u de al in aftrek gebrachte BTW op bouwprojecten herzien.

 

Daarnaast wordt de WVA-onderwijs regeling per 1 januari beëindigd en komt er een subsidieregeling voor in de plaats. De definitieve uitwerking daarvan is nog niet bekend maar wel zeker is dat het totale beschikbare bedrag gehalveerd wordt. Inmiddels is bekend dat de belastingdienst scherp controleert op de toepassing van de WVA-onderwijs.

 

Voor de BTW vrijstelling in de toekomst is van belang dat het wetsvoorstel van de nieuwe WMO ter advisering bij de Raad van State ligt. Nog niet duidelijk is of algemene- en maatwerkvoorzieningen onder de BTW vrijstelling gaan vallen.

 

Nog dit najaar volgt de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer!

 

Bernard de Vries Robles is zelfstandig adviseur/interim manager in de zorgsector. Hij is voorzitter van de expertgroep belastingen van de HEAD. Deze blog wordt op persoonlijke titel geschreven.

 

 

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • Bedrijf:
  • 24-09-2013
  • Bernard de Vries Robles
  • De Vries Robles - Management Consultancy
  • Links: