Training casemanagement - 20 september

  • Actueel
  • Hier vind je het meest actuele nieuws.
Kennisbank

Hoe begeleid je een zieke werknemer in zijn re-integratietraject terug naar de werkplek? En hoe voorkom je een loonsanctie van het UWV? De training casemanagement geeft handvatten over welke stappen je wanneer moet nemen om je medewerker te laten re-integreren. 

 

Door alle veranderende wetgeving, waaronder de Arbowet waar organisaties per 1 juli 2018 aan moeten voldoen, wordt de rol van werkgevers tijdens het re-integratieproces van een zieke medewerker steeds belangrijker. Verzuimkosten en eventuele ontslagkosten kunnen soms onnodig hoog oplopen op het moment dat je als organisatie onvoldoende aan de re-integratie van je zieke medewerker doet. Daarom is het belangrijk om te weten welke verplichtingen je als werkgever hebt. Maar ook wat je kunt verwachten en mag verlangen van de bedrijfsarts en de zieke medewerker zelf.

 

Opzet training

In deze interactieve training bespreken we de stappen die gezet moeten worden in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter. Ook wordt gekeken naar de Arbowet en de STECR-richtlijnen. De probleemanalyse en het op te stellen plan van aanpak worden toegelicht en er wordt stilgestaan bij de verschillende rollen van de bedrijfsarts, de preventiemedewerker, de werkgever, de OR of personeelsvertegenwoordiging en de werknemer. 

Ook arbeidsrechtelijke aspecten komen aan bod: van het opleggen van een loonsanctie en ontslag (op staande voet) tot de ontwikkelingen rondom de betaling van een transitievergoeding. Deze training bied je de mogelijkheid om je eigen praktijkcasus in te brengen. 

 

Na deze training

 

  • Weet je welke stappen je moet nemen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter of de Arbowet te voldoen.
  • Weet je wat jouw rol als werkgever is tijdens het begeleiden van jouw zieke medewerker.
  • Weet je wat de rol is van de werknemer, de preventiemedewerker en de bedrijfsarts en welke mogelijkheden je hebt in het geval de werknemer niet (voldoende) meewerkt.
  • welke mogelijkheden je hebt als de werknemer niet (voldoende) meewerkt.

 

 

Doelgroep

HR-adviseurs

 

Aantal deelnemers

Max. 8 (om ruimte te bieden aan praktijkcasussen).

 

Datum 

20 september 2018

 

Tijd

09.30 uur -16.00 uur.

 

Locatie 

De training kan inhouse worden verzorgd of op één van de locaties van Baker Tilly Berk.

 

Kosten 

€ 225 per deelnemer

 

Docenten 

De training wordt verzorgd door HR-consultant Alexandra Hoekman en arbeidsrechtjurist Nienke Lemmink. Alexandra en Nienke zijn beiden werkzaam bij Baker Tilly Berk Employment Advisory. Nienke verzorgt ook de Kennissessie Ontslagrecht.

 

 

 

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • 21-08-2018
  • Simeon Geleynse