Voldoet uw verpleeghuis aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg?

  • Actueel
  • Hier vind je het meest actuele nieuws.
Kennisbank

U wilt de beste zorg leveren aan uw cliënten. Hiervoor is het noodzakelijk dat de basiskwaliteit in uw verpleeghuis op orde is. Daarvoor moet uw verpleeghuis voldoen aan alle normen uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. In toenemende mate wordt van u verwacht dat u dit ook aantoonbaar kunt maken. Zo kiezen cliënten hunverpleeghuis steeds vaker op basis van de geleverde kwaliteit. Zorgkantoren hanteren vanaf 2018 de uitkomsten van het Kwaliteitskader bij contractafspraken. En de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan onverwachts langskomen om te toetsen of uw zorg van voldoende kwaliteit is.

 

Het Kwaliteitskader biedt ook een handvat om als verpleeghuis continu te blijven leren en verbeteren. Zo kunt u ook in de ogen van uw cliënten de beste zorg leveren! Maar in hoeverre weet u of uw verpleeghuis volledig voldoet aan de normen uit het Kwaliteitskader? En kunt u dit ook aantoonbaar maken?

 

Deze folder biedt handvatten voor een plan van aanpak.

  • Publicatiedatum:
  • Gepubliceerd door:
  • 30-01-2018
  • https://www.bakertillyberk.nl/zorg/
  • Downloads: