Landelijke Themadag Sociaal domein

 • Actueel
 • Hier vind je het meest actuele nieuws.
Kennisbank

Binnen het sociaal domein hebben gemeenten per 1 januari 2015 taken en verantwoordelijkheden gekregen in de zorg en ondersteuning aan inwoners op het gebied van onder meer zorg en jeugdhulp. Hierdoor zijn nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan tussen gemeenten en zorginstellingen. Deze samenwerking op het gebied van controle en financiële verantwoording komt nog niet goed van de grond.

 • Hoe krijgen we wederzijds vertrouwen tussen verzekeraars, gemeenten en zorgaanbierders? 
 • Welke standaarden kunnen worden gebruikt in het uitwisselen van informatie? 
 • Hoe kan het wederzijds vertrouwen uitgroeien tot een gefundeerd vertrouwen? 
Processen moeten op elkaar afgestemd worden en aantoonbaar werken.Goede afspraken tussen gemeenten en zorgaanbieders zijn belangrijk om geen dubbel werk te doen.

 

Met deze themamiddag wil de vereniging HEAD een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over de onderlinge samenwerking, het wederzijds vertrouwen en de administratieve lasten in het sociaal domein. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 2 mei 2017 te Nieuwegein van 13.15 - 18.00 uur.

 • Aanmelden kan via deze link. Voor meer informatie over het programma en de inhoud van de workshops verwijs ik naar de website van de Vereniging Head.

 • Publicatiedatum:
 • Gepubliceerd door:
 • 07-04-2017
 • Vereniging HEAD
 • Externe links: