Zorgkennis.net is een kennisautoriteit voor financiële professionals in de zorg.

Zorgkennis.net geeft toegang tot de meest recente informatie en relevante kennis in de zorg. Op deze plaats word je de mogelijkheid geboden om vrij gebruik te maken van de aangeboden kennis, te leren door je te verbinden en daarmee vooruitgang te boeken voor jezelf en de zorgorganisatie waar je werkzaam bent.